Πάνω στο λόφο των Μύλων συναντάμε τον ενοριακό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο οποίος κτίστηκε τον 15ο ή τον 17ο αιώνα. Υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές, χωρίς τεκμηρίωση, που αποδίδουν το κτίσιμο του αρχικού ναού στον 9ο αιώνα μ.Χ. πάνω στη θέση του ερειπωμένου ναού της Χθονίας Δήμητρας. Ο ναός ανήκει στον τύπο των σύνθετων τετρακιόνιων εγγεγραμμένων σταυροειδών με τρούλο και ιστορικά έχει συνδεθεί με την ορκωμοσία των πληρεξούσιων της Γ’ Εθνικής Συνέλευσης.