Η όμορφη λιμνοθάλασσα της Θερμησίας του Δήμου Ερμιονίδας αποτελεί τον μεγαλύτερο και τελευταίο προς τα δυτικά υγροβιότοπο του συμπλέγματος των παράκτιων υγροβιότοπων που απλώνονται διαδοχικά στη νότια ακτογραμμή της Ερμιονίδας. Η Θερμησία είναι ένας εξαιρετικός υγρότοπος που συγκεντρώνει δεκάδες είδη της ορνιθοπανίδας, ιδιαίτερα κατά τη μετανάστευση. Μικρότερος σε έκταση αλλά παράλληλα μεγάλης σημασίας υδροβιότοπος είναι αυτός της Ερμιόνης στην περιοχή Ποτόκια. Η σχετικά χαμηλή όχληση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και η παρουσία δρόμων και μονοπατιών περιμετρικά κάνουν τις δύο αυτές λιμνοθάλασσες εξαιρετικούς τόπους για ορνιθοπαρατήρηση.
Στην ευρύτερη περιοχή των υγροτόπων της Ερμιονίδας έχουν παρατηρηθεί περίπου 160 είδη πουλιών, με την Θερμησία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη φιλοξενία τους, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των μεταναστεύσεων. Και στους δύο υδροβιότοπους συναντάει κανείς πολλούς ερωδιούς, όπως σταχτοτσικνιάδες, αργυροτσικνιάδες, πορφυροτσικνιάδες, λευκοτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες και νυχτοκόρακες, αλλά και μικρά κοπάδια από χουλιαρομύτες.